Biografie – Biography

Toen ik de hobo voor het eerst hoorde, wist ik onmiddellijk dat ik een hoboïst was: de klank gaat recht door het hart.

Mijn eerste hobolessen kreeg ik op de muziekschool in Sneek, gestudeerd heb ik aan het Conservatorium van Amsterdam en de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. Om mij te bekwamen in het bespelen van historische instrumenten heb ik enkele jaren lessen gevolgd bij barokspecialist Frank de Bruine.

Momenteel speel ik vast in Het Promenade Orkest en Het Laurens Bachorkest. Verder heb ik gespeeld in de Marinierskapel der Koninklijke Marine, Het Orkest van het Oosten, Het Gelders Orkest, Het Brabants Orkest en Het Residentie Orkest. Regelmatig speel ik in cantatediensten in binnen- en buitenland, met bijvoorbeeld Het Residentie Bachorkest en Camerata Delft, in wisselende samenstellingen, op zowel historische als ook moderne instrumenten. Hiernaast speel ik met Het Ensemble Wervelwind in de voorstelling Zwier, jeugdmuziektheater onder de noemer: “Verse muziek voor een jong publiek!”

Mijn hoboverzameling bestaat inmiddels uit acht instrumenten, zodat ik altijd kan spelen op het historisch-stilistisch best passende instrument. Het aantal kleppen, bijvoorbeeld, wil nog wel wisselen, maar welbeschouwd verschillen alle instrumenten per periode als het gaat om vingerzetting, embouchure. — En ja, voor al deze instrumenten snijd ik zelf de rietjes.

Douwe van der Meulen - hoboïst Naast mijn werk als uitvoerend musicus ben ik muziekleraar aan de muziekscholen in Gouda en Alphen aan den Rijn. Naast muziek heb ik ook filosofie gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Verder ben ik verknocht aan hardlopen, schaken, koken en het betere boek.

Contact neemt u op met mij via: doedoek @ gmail .com (spaties weglaten).


Als ich die Oboe fürs erste Mal hörte, wusste ich unmittelbar, dass ich ein Oboist war: Der Klang geht einem recht durchs Herz.

Die ersten Stunden im Oboeunterricht bekam ich an der Musikschule in Sneek, im niederländischen Friesland, studiert habe ich am Konservatorium von Amsterdam und der Kunsthochschule von Utrecht. Danach habe ich mich einige Jahre in Kursen beim Barockspezialisten Frank de Bruine im Spiel mit historischen Instrumenten weiterentwickelt.

Momentan bin ich Mitglied des Promenade Orchesters und Laurens Bachorchesters. Des Weiteren habe ich in der Marinierskapel der Koninklijke Marine, im Orkest van het Oosten, dem Gelders Orkest, dem Brabants Orkest en dem Residentie Orkest gespielt. Regelmäßig spiele ich in Kantatengottesdiensten, im In- und Ausland, in wechselnder Zusammensetzung, zum Beispiel mit dem Residentie Bachorkest und Camerata Delft, sowohl mit historischen, als auch mit modernen Instrumenten. Daneben bin ich Mitglied des Ensembles Wervelwind, das die Vorstellung Zwier gibt: Musiktheater für die Kleinsten mit dem Motto: “Frische Musik für ein junges Publikum!”.

Mittlerweile habe ich eine Oboe-Sammlung von acht Instrumenten aufgebaut, mit der ich allen Musikperioden samt entsprechenden Stilen gerecht werden kann. Die Anzahl der Klappen zum Beispiel unterscheidet sich je nachdem, wobei eigentlich alle Instrumente durch die Jahrhunderte, was Finger- und Lippendruck angeht, eine andere Spieltechnik verlangen. — Und ja, für jegliche Instrumente schneide ich selber die best passenden Rohre.

Neben meiner Arbeit als praktizierender Musiker bin ich Musiklehrer an den Musikschulen in Gouda und Alphen aan den Rijn. Neben Musik habe ich Philosophie an der Universität von Amsterdam studiert. In meiner Freizeit bin ich ein leidenschaftlicher Läufer, Schachspieler, Koch und Literaturleser.

Nehmen Sie Kontakt auf über: doedoek @ gmail .com (Leerzeichen bitte weglassen)


On hearing the oboe for the first time, I knew I was an oboist: the sound goes right to the heart.

I had my first oboe lessons at the local music school in my home town of Sneek, in Friesland, the Netherlands and went on to study at the Conservatory of Amsterdam and HKU University of the Arts Utrecht. For several years I have taken lessons with baroque specialist, Frank de Bruine, to hone my playing of historical instruments.

At present I play regularly for the Promenade Orkest and the Laurens Bachorkest. I have also performed with the Marinierskapel der Koninklijke Marine, the Orkest van het Oosten, the Gelders Orkest, the Brabants Orkest and the Residentie Orkest. I often play in cantata services, on historical as well as modern instruments, both in The Netherlands and abroad, for example with the Residentie Bachorkest and Camerata Delft, amongst others. I have also taken part in the production Zwier, performed by the Ensemble Wervelwind, which brings musical theatre to younger people under the banner: “Fresh music for a young audience!”

My collection of oboes currently contains eight instruments, which enables me to always choose an instrument best suited to a certain style or period. The number of keys for example varies enormously, as instruments differ through the eras, which affects fingering. And yes, for all these instruments I make my own reeds and adjust embouchure.

Apart from my work as a practicing musician I teach music at local music schools in Gouda and Alphen aan den Rijn. Besides music, I studied philosophy at the University of Amsterdam and on top of that, I’m a devoted runner, chess player, cook and lover of literature.

You can contact me by email: doedoek @ gmail .com (leave the spaces out).

Share